Om Medarbejderfonden

Medarbejderfond for VKR Gruppen har i mere end 25 år hjulpet medarbejdere og deres familier i mange forskellige situationer. Fonden har støttet aktiviteter i VKR Gruppens nærområder og uddelt Villum Kann Rasmussen Prisen til særligt udvalgte medarbejdere.

Fonden blev dannet i 1991 for at støtte medarbejderne og deres familier i hele verden. Siden dengang er der givet over 6.500 donationer, og over 4.400 medarbejdere har modtaget støtte. Samtidig har flere end 2.000 projekter i VKR Gruppens lokalområder nydt godt af bevillinger fra fonden.

Fonden har en grundkapital på 350 millioner kr., som kommer fra donationer fra VILLUM FONDEN og fra VKR Holding. Det er renterne af grundkapitalen, der uddeles af Medarbejderfondens bestyrelse.

Selvom fonden i sin levetid har støttet mange formål, er det ikke muligt at imødekomme alle ansøgere. Medarbejderfonden uddeler bevillinger ud fra princippet ”mest trængende – størst støtte”.

VKR-grafikpil-brownVores Mission og vision – i forskellige sprogversioner

VKR-grafikpil-brownVKR HOLDING A/S – læs om VKR Holding og VKR Gruppen

VKR-grafikpil-brownVILLUM FONDEN – læs om THE VELUX FOUNDATIONS

a
FONDENS FORMÅL

Lokale indstillingsudvalg
– din kontakt til os

Hvis du vil søge om støtte og har spørgsmål i den forbindelse, skal du tage kontakt til dit lokale indstillingsudvalg eller din lokale kontaktperson. I alle VKR Gruppens virksomheder har den lokale ledelse udpeget et udvalg eller en kontaktperson, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål om Medarbejderfonden.

Hvis du ikke ved, hvem der sidder i indstillingsudvalget i din virksomhed, eller hvis du har spørgsmål om Medarbejderfonden, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Din ansøgning skal du indgive online: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?brugerMEDARBEJDERFONDENS SEKRETARIAT

Sekretariatet står for administrationen af Medarbejderfonden. Vi ved, at mennesker er forskellige, og derfor behandler vi hver ansøgning med respekt for den enkeltes situation og privatliv.

organisation


Medlemmer af Medarbejderfondens bestyrelse

2016-03_Michel_Langrand_SH

Michel Langrand

Formand
Selskab: VELUX France
Stilling: Tidl. direktør, i dag konsulent for VELUX Gruppen
Ansat i VKR Gruppen i 1992

kristian_justesen

Kristian E. Justesen

Selskab: A/S Østbirk Bygningsindustri
Stilling: Administrerende direktør
Ansat i VKR Gruppen i 1997

elin-persson_sh_160x210

Elin Persson

Selskab: Svenska Fönster
Stilling: HR manager
Ansat i VKR Gruppen i 2011

lisbeth_jorgensen

Lisbeth N. Jørgensen

Selskab: VELUX A/S
Stilling: Projektleder i Commercial Development Department
Ansat i VKR Gruppen i 1989

Robert Purol

Selskab: NB Polska
Stilling: Administrerende direktør
Ansat i VKR Gruppen i 2016

Anine Drivsholm Bråten

Selskab: DOVISTA A/S
Stilling: Technical Marketing Manager
Ansat i VKR Gruppen i 2000

Bjarne Thomsen

Selskab: VELUX A/S
Stilling: Tidl. direktør, i dag rådgiver for Medarbejderfondens formand/bestyrelse
Ansat i VKR Gruppen i 1969

Bestyrelsen

Medarbejderfondens bestyrelse mødes fire gange årligt og tager stilling til de modtagne ansøgninger. Bestyrelsen består af op til seks medlemmer fra virksomheder i gruppen. Medlemmerne vælges af henholdsvis VILLUM FONDEN og VKR Holding for en periode af to år, og hvert medlem kan højst sidde i bestyrelsen i otte år.